Special Reports International

Reporting awesome news from many parts of the world and yet avoiding political and religious conflicts. Therefore let's agree to disagree agreeably.

CICA summit

Een dezer dagen begon in Doesjanbe de Topconferentie inzake interactie en vertrouwenwekkende maatregelen in Azië (CICA*)

*CICA in Engels is Conference on Interaction and Confidence Building in Asia

Het opzetten van de CICA is een van de vele zeer succesvolle ideeën van de eerste president van de Republiek Kazachstan, Nursultan Nazarbayev.

De bijeenkomst biedt de Centraal-Aziatische landen gelegenheid voor constructieve dialogen, het uitwisselen van gedachten en het ontwikkelen van ideeën over de versterking van de veiligheid en de ontwikkeling van de regio. Momenteel zijn 27 staten lid van de CICA.

De Aziatische landen hebben van oudsher te maken met veel onopgeloste en controversiële kwesties, die vaak tot conflictsituaties leiden.

Met name de laatste jaren is het risico gestegen als gevolg van de toenemende belangstelling voor deze regio onder de economische en militaire grootmachten van de wereld. In een dergelijke situatie is de organisatie van een dialoogplatform voor ontmoetingen met het oog op preventieve diplomatie onontbeerlijk.

De discussie over urgente onderwerpen verloopt stapsgewijs: eerst lossen de staten kleine geschillen op, waardoor er verbinding tot stand komt en goede relaties worden opgebouwd.

Deze tactiek is vrij effectief. Aan de onderhandelingstafel van de CICA komen voorheen onverzoenlijke tegenstanders bijeen en maken ze afspraken waarmee ze hun intentie tonen om een samenwerking tot stand te brengen ter bevordering van de stabiliteit en veiligheid in de Aziatische regio.

Central Asian countries

Natuurlijk is de CICA in feite geen machtige organisatie die in staat is om alle gerezen problemen of lang bestaande conflicten op te lossen. Het gaat meer om bemiddeling en het tot stand brengen van samenwerking tussen partijen met een tegengestelde mening.

De bijeenkomst schept hiervoor gunstige omstandigheden en coördineert acties ter versterking van gemeenschappelijke uitgangspunten ten aanzien van de onaanvaardbaarheid van machtspolitiek alsmede de opgave om de veiligheid in de regio te versterken en bedreigingen zoals drugshandel, illegale migratie, wapen- en mensensmokkel tegen te gaan.

Juist in deze kwesties zijn de landen solidair met elkaar en wordt daarop de nadruk gelegd. Op elke CICA-top hebben de lidstaten de mogelijkheid om hun ervaringen op het gebied van wetshandhaving en douanediensten te delen. Dit geldt ook voor de bestrijding van economische en cybercriminaliteit.

Zoals al eerder opgemerkt zijn de activiteiten van de Conferentie in eerste instantie gericht op het opbouwen van een ondeelbare, allesomvattende veiligheidsarchitectuur in de regio op basis van een gelijkwaardige samenwerking. Beslissingen worden alleen genomen met instemming van alle leden, zonder ook maar één partij te benadelen, om geen nieuwe conflicten en “wrijvingen” in de relaties te laten ontstaan.

Bovendien is het bemoedigend dat het samenwerkingsgebied van de landen elk jaar groter wordt. Zo bespreekt de huidige top kwesties met betrekking tot IT-technologieën, energie-efficiëntie, ontwikkeling van de infrastructuur, financiële sector, landbouw, kleine en middelgrote ondernemingen evenals belangrijke onderwerpen op het gebied van gezondheidzorg, onderwijs, energie, milieu en veiligheid.

Fifth CICA summit in Tajikistan
Photo: courtesy ecns.cn

In het algemeen is de politieke dialoog beslist een van de belangrijkste en meest effectieve systemen ter wereld voor het regelen van interstatelijke betrekkingen, het bereiken van compromissen en wederzijds begrip, zelfs bij de meest acute en principiële problematische kwesties. Daarom is het creëren van zo veel mogelijk soortgelijke fora als de CICA een grote stap in de richting van een wereldwijde consensus.

CICA summit 14-15 June 2019
Share

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2024 Special Reports International

Theme by Anders Norén

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close